MUDr. Pavel Holuša
MUDr. Ivo Menšík
MUDr. Hana Zimovčáková
MUDr. Zdeněk Herzan

 

Dokážeme uskutečnit
Vaše sny

Logo Bodyestet
31. 10. 2014

Proč je konzultace před plastickou operací tolik důležitá?

Konzultace je klíčová z hlediska vyjasnění představ a očekávání pacientky a je důležitým momentem na cestě k novému vysněnému vzhledu, ať se jedná o plastiku poprsí, liposukci či facelift, proto by ji měl provádět přímo operatér.

Pokud narazíte na to, že konzultaci provádí jiný lékař než operatér, někdy navíc i na jiném místě nebo dokonce v jiném městě než kde proběhne operace, buďtte opatrní! Takové řešení není zcela šťastné a může být zdrojem potenciálních problémů. Tento model byl negativně hodnocen také odborníky na posledním českém Sjezdu plastických chirurgů. V tomto případě je na zvážení, zda se svěřit do rukou někomu, kdo si nenajde čas, aby se svým pacientem probral důležité detaily operace.

 

A jak nahlíží na konzultace před plastickou operací MUDr. Pavel Holuša?

Jsem zastáncem individuálního přístupu k pacientům. Považuji za zásadní vyhradit si čas na konzultaci, během které probereme vše důležité o plánovaném zákroku. Zda podstoupí pacient plastickou operaci, je významné životní rozhodnutí. Nejde o "nákup televizoru" na pár let, jde o zásah do lidského těla s následky na dlouhá léta. Proto by pacientovi měla být poskytnuta individuální a plně profesionální péče," říká MUDr. Holuša a dodává: "Pokud se plastický chirurg pacientovi před operací nevěnuje a ponechává konzultaci na někom jiném, může to negativně ovlivnit výsledek operace a mít závažné následky. Plastická chirurgie je kreativní obor, který se nikdy nesmí stát „pásovou výrobou". Toto stanovisko zastávám a dodržuji již mnoho let let své praxe v oboru, stejně jako všichni lékaři z Body kliniky plastické chirurgie".