Operace
prsou

Logo Bodyestet

LipoRetouche

Docílit bezchybného vzhledu poprsí  i několik let po augmentaci  (zvětšení prsou implantáty) je díky novému zákroku LipoRetouche [lipo retuš] mnohem snadnější.  I po kvalitně odvedené augmentaci  může někdy vlivem zhubnutí  nebo z jiného důvodu, například poklesem prsou způsobené těhotenstvím  či kojením  nebo poklesem pevnosti kůže a ztrátou tukové vrstvy podkoží v důsledku věku,  dojít ke zviditelnění hran implantátu či jeho vlnění , což zpravidla zhoršuje estetický dojem.  Také umístění implantátu nad sval či výběr příliš velikého implantátu mohou být příčinou jeho viditelných okrajů.  K  odstranění popsaných potíží není vždy hned nutná reoperace. Řešením  je LipoRetouche - šetrná  metoda, která využívá potenciál vlastního těla. Pro zahlazení drobných nerovností  či nevzhledných hran implantátů využívá vlastní tuk.

Tuková tkáň se v plastické chirurgii osvědčila jako vynikající výplňový materiál, přirozeně bohatý na kmenové buňky, které se významně podílejí na regeneraci a  přežití  přenesené tukové tkáně. Velká výhoda metod, které využívají   autologní (tělu vlastní) tkáně spočívá v tom, že odpadá riziko možných alergických reakcí, případně přenosu různých chorob a infekcí. Tyto metody jsou velmi šetrné a dosažené výsledky působí přirozeným dojmem.

LipoRetouche lze doporučit ženám, které absolvovaly zvětšení prsou implantáty a mají výhrady k drobným estetickým nedostatkům – především různým nerovnostem nebo jsou nespokojené s viditelnou hranou implantátu. Zákrok mohou podstoupit i poměrně štíhlé ženy, protože množství potřebného tuku k odběru není nijak velké. Pouze u extrémně štíhlých žen s nedostatečnými tukovými zásobami nelze zákrok provést.

 

Hlavní výhody:

 • Šetrný způsob řešení drobných estetických nedostatků prsou po augmentaci
 • Odpadá potřeba reoperace a s ní spojená rizika
 • Nezatěžuje organismus – zákrok může být prováděn bez hospitalizace, tedy ambulantně
 • Velmi rychlá rekonvalescence
 • Příznivá cena

 

LipoRetouche: Vaše operace

Samotný zákrok je pro pacientku šetrný.  Po odebrání potřebného množství tuku liposukční metodou následuje jeho vyčištění  – oddělí se nepotřebné složky a získá se tak čistá tuková tkáň přirozeně bohatá na kmenové buňky. Tento cenný materiál se následně v malých dávkách vpraví velmi tenkými kanylami do okolí implantátu nebo nad něj, takže implantát je méně viditelný. Tato technika dokáže zjemnit linie v oblasti dekoltu, prsa získají přirozenější,  půvabný tvar, protože implantát je méně zřetelný.

LipoRetouche: rekonvalescence

Rekonvalescence po zákroku LipoRetouche je velmi rychlá, mnohdy může pacientka již jeden den po chirurgickém zákroku  vykonávat řadu běžných aktivit a vrátit se do zaměstnání (např. může provádět kancelářské práce, práce na PC apod. ), po dobu 2 – 3 dnů je však důležité vyhnout se větší fyzické námaze (cvičení, nošení těžkých břemen atd.).

Jak oblasti odběrové, tak oblasti příjmové by neměly být přehřívány po dobu min. 14 dní, tzn. při osobní hygieně jen krátké sprchování vlažnou vodou, vyvarovat se horké vody a sauny. Rovněž minimálně do doby úplného vstřebání krevních podlitinek by neměly být ošetřované oblasti vystaveny UV záření (slunění, solárium) . Jizvičky u odběrových míst nevystavovat UV záření  po dobu min. půl roku  a následně chránit před UV zářením opalovacím krémem s vysokým faktorem SPF 50+.

Po dobu asi jednoho týdne se vyvarovat větších tlaků a tahů na prsa, (např. při sportu či sexu).

Prakticky vždy je přítomen otok – jak v oblasti odběru, tak v oblasti aplikace. Může přetrvávat až několik týdnů, jedná se však o proces velice individuální a rozdílnosti mezi jednotlivými pacientkami mohou být značné. Průměrně však otok odezní za týden až 14dní.

V případě poměrně velkého odběru je vhodné po zákroku nosit dle lokality odběru  kompresní zdravotní prádlo např. zdravotní elastické punčochy nebo stahovací kalhotky na břicho, apod. . Pro oblast prsou není speciální prádlo potřeba.

Pozor,  operovaná místa nemasírovat, jen v případě např. větší krevní podlitiny, ale vždy až po domluvě s operatérem. Masáž oblasti po aplikaci tuku by mohla způsobit intenzivnější vstřebávání.

První kontrola je po týdnu, další kontrola pak za dalších 5 týdnů a eventuálně po roce ke zhodnocení, do jaké míry tuk v aplikovaných oblastech přežívá.

Výsledek lze považovat za  definitivní  po asi 3 měsících, přičemž lehkou ztrátu objemu aplikovaného tuku lze očekávat až do jednoho roku.

LipoRetouche: možná rizika

Jako všechny operace, tak i LipoRetouche s sebou přináší rizika, se kterými je nutné počítat. Pokud je zákrok prováděn v celkové anestezii (zákroky většího rozsahu), věnujte pozornost obecným rizikům spojeným s operací v celkové narkóze.

 

Rizika  vztahující se k zákroku LipoRetouch:

 • V oblasti aplikace dochází vždy k určité  ztrátě objemu přeneseného tuku. Tato ztráta může být od 10% až do 70%  v těch nejméně úspěšných případech. Obecně je riziko rychlého vstřebání větší u kuřaček a pacientek s metabolickými poruchami (onemocnění štítné žlázy, cukrovka, apod.)
 • Nepravidelnost kožního povrchu operované oblasti
 • Riziko zánětu – v podobě zarudnutí až tvorby drobných abscesů (ložisek hnisu) v místech nepřihojeného tuku.
 • Další, méně častou komplikací jsou viditelné tuhé jizvy po malých kožních nářezech. Tyto jizvy jsou obecně důsledkem špatné      hojivosti tkáně daného jedince a nejsou předem předvídatelné, jejich vzhled však lze dodatečně zlepšit laserem
 • Tvorba drobných tzv. granulomů (jizevnatých zatvrdlin) nebo až kalcifikací (zvápenatění kapiček tuku) – vše vzácně.
 • V důsledku liposukce může být zvýrazněna celulitida operované oblasti, tento jev není považován za komplikaci, ale doprovodný      negativní jev, který vyplývá z podstaty výkonu.  Při malých odběrech, které jsou součástí této metody je riziko naprosto zanedbatelné.
 • Při manipulaci v bezprostřední blízkosti povrchu  implantátu hrozí i teoretické riziko poškození jeho integrity.
nahoru

Zeptejte se odborníků
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.* povinné údaje


Poslední dotazy

01. 09. 2012 |

Jaké jsou čekací lhůty ke konzultaci?

Jaké jsou čekací lhůty ke konzultaci?

Čekací lhůta ke konzultaci je 2 týdny až několik měsíců - dle zvoleného lékaře.

31. 08. 2012 |

Je cena, kterou se dovím při konzultaci konečná?

Je cena, kterou se dovím při konzultaci konečná?

Ano, vše potřebné je již v těchto cenách zahrnuto, pokud se např. operace nečekaně protáhne, cena se nezvyšuje, je pevná.

27. 08. 2012 |

Jak je možné objednat konzultaci?

Jak je možné objednat konzultaci?

Konzultace probíhají vždy na základě telefonické domluvy na čísle mobilního telefonu +420 604 525 035 nebo pevné linky +420 549 213 660. Klientky nebo klienti jsou zváni na dohodnutý čas, aby se zamezilo dlouhému čekání.

Více dotazů