Operace
prsou

Logo Bodyestet

Zvětšení prsou (augmentace)

Nejste spokojena se vzhledem svého poprsí? Trápí Vás tvar nebo velikost prsou a ráda byste to změnila? Estetické úpravy poprsí patří mezi nejžádanější zákroky plastické chirurgie. Pro koho je zákrok vhodný a jaký je jeho průběh?

Zvětšení prsou, neboli augmentace prsou je chirurgický zákrok, jehož cílem je:

  • Zvětšení objemu malých prsou
  • Obnovení plnosti prsou např. po těhotenství anebo zhubnutí
  • Úprava menšího poklesu prsou
  • Korekce asymetrie velikosti prsou

Zvětšení prsou lze provést několika způsoby. Nejčastěji se ke zvětšení poprsí používají silikonové prsní implantáty, které slouží také ke korekci tvaru či případných deformit prsou. Zvětšit objem prsou lze i jinými výplňovými materiály. V poslední době se objevily také další metody, které využívají ke zvětšení prsou vlastní tuk.

Zvětšení poprsí lze provést ženám starším 18ti let s plně vyvinutou mléčnou žlázou, zákrok  nemá stanovenou horní věkovou hranici. Není však vhodné operaci provádět v případě, že v blízké době plánujete otěhotnět. Úpravy většího poklesu prsou, tzv. ptózy nelze touto metodou docílit, řeší se modelací prsou.

 

Náš tip:

Využijte LETNÍ SLEVU 10.000,- na augmentaci prsou implantáty. Jak slevu získat?

 

Zvětšení prsou: vaše operace

Operace se uskuteční v den přijetí na kliniku, trvá přibližně 1 hodinu a je prováděna v celkové anestézii. Před operací je nutné podstoupit předoperační vyšetření. Z preventivních důvodů Vám podáme několik dávek antibiotik a injekci pro prevenci tromboembolie. Na klinice budete hospitalizována zpravidla dva dny, třetí den ráno můžete být odvezena domů.

Zvětšení prsou provádíme všemi dále popsanými  metodami. Nejvhodnější variantu umístění i výběr implantátu - typu, tvaru a velikosti s Vámi probere operatér při předoperační konzultaci. Orientačně si můžete během konzultace vyzkoušet různé velikosti implantátů v podprsence.

Pro maximálně přesné a správné určení velikosti a typu implantátu, mimo jiné, používáme tzv. BODY LOGIC SYSTÉM, který byl poprvé představen na mezinárodním kongresu plastické chirurgie v Berlíně v roce 2007.

Našim pacientkám nabízíme také možnost definitivního výběru implantátu až v průběhu operace, kdy operatér zjistí pomocí speciálních zkušebních implantátů (sizerů), který typ a velikost je optimální. Rozmezí velikosti je domluveno s pacientkou předem v rámci konzultace. Tuto službu můžeme nabídnout našim pacientkám jako jedni z mála, díky vlastnímu rozsáhlému skladu prsních implantátů.

Zvětšení prsou: prsní implantáty

Na Body klinice používáme luxusní prsní implantáty MENTOR®. Tyto implantáty jsou špičkovým produktem největšího světového producenta v oblasti plastické chirurgie – americké společnosti  Mentor. V celosvětovém měřítku se jedná o jedny z nejkvalitnějších implantátů s dlouholetou tradicí. Prsní implantáty MENTOR®, jako jedny z mála, získaly schválení americké instituce FDA (Food and Drug Administration), protože dokázaly splnit nejvyšší nároky na kvalitu a bezpečnost, které FDA vyžaduje.

Gelové prsní implantáty MENTOR® obsahují originální kohezivní MemoryGel®, který je zcela bezpečný a nevytéká. MemoryGel® je navržen tak, aby implantáty držely svůj optimální tvar a současně zůstaly přirozeně měkké. Můžete si vybrat ze široké nabídky kulatých i anatomicky tvarovaných implantátů, přesně na míru podle Vašich představ a požadavků.

Pro správné usazení implantátu a zdárný průběh operace je důležitá i povrchová textura implantátu. Prsní implantáty MENTOR® mají unikátní povrch SILTEX®, který umožňuje ideální spojení implantátu s okolní tkání, díky tomu mají implantáty MENTOR® nejnižší prokázaný výskyt postoperačních komplikací.

Společnost Mentor má k dispozici nejrozsáhlejší dlouhodobá data sledování chování implantátu v těle klientek, díky tomu jsou implantáty MENTOR® prověřené, a tím pro ženy bezpečnější.

Typy prsních implantátů

Prsní implantáty MENTOR® se vyrábí kulaté nebo anatomicky tvarované, ve všech velikostech i v několika výškových profilech. Velikost Vašeho budoucího  implantátu je limitována tvarem a velikostí hrudníku, volností kůže prsu a prsního svalu.

  • Anatomické implantáty (tj. implantáy ve tvaru kapky) lze použít  jen na určité tvary prsou a nelze je vložit z podpaží. Jejich výhodou je nepatrně přirozenější tvar prsou, hlavně při umístění implantátu pod prsní žlázu anebo v případech, kdy potřebujeme doplnit chybějící tkáň prsu zejména v jeho dolní polovině. Nevýhodou je větší riziko přetočení implantátu.
  • Kulaté implantáty jsou vhodné pro většinu tvarů prsou. Jsou ideální pro případ, kdy potřebujeme doplnit chybějící tkáň prsu hlavně v jeho horní polovině. Jsou o něco měkčí, nehrozí zde přetočení implantátu.

Průměrná životnost v současnosti vyráběných  implantátů je většinou výrobců udávána minimálně na 20 let i déle. S určitostí nelze považovat  žádné současné prsní implantáty za celoživotní. Průměrná životnost starších, dříve používaných typů implantátů, se pohybuje kolem 10 -15 let. Starší typy implantátů se doporučuje před uplynutím této doby preventivně vyměnit, protože při prasknutí z nich uniká tekutý silikonový gel. Tento únik u nových typů implantátů nehrozí.

 

Mohlo by Vás zajímat:

Jak vybrat správný prsní implantát?

 

Zvětšení prsou: metody umístění implantátů

Základní metody umístění implantátů jsou nad sval (mezi prsní žlázu a prsní sval) anebo hlouběji pod sval (mezi prsní sval a žebra).

Umístění pod prsní žlázu

Umístění pod prsní žlázu nad prsní sval je vhodné pro pacientky s většími a mírně pokleslými prsy. Pooperační průběh je méně bolestivý, rekonvalescence kratší. Tímto způsobem lze vyřešit i mírný pokles prsou a prsa vypnout. Nevýhodou této metody je, že nad implantátem leží méně Vaší vlastní tkáně než při umístění  hlouběji  pod svalstvo hrudníku, což znamená, že implantát se někdy může pod kůží rýsovat a je snáze hmatný. Vzhledem k tomu, že jej drží pouze kůže, může časem dojít k poklesu poprsí, je tedy vhodné nosit podprsenku.

Po zákroku se prsa se o něco hůře vyšetřují než při umístění implantátů pod svalem a je popsáno vyšší procento tvrdnutí kapsy kolem implantátů, tzv. kapsuly (viz. „možná rizika a komplikace") než u metody umístění implantátu pod sval.

Umístění pod prsní sval

Pro štíhlé pacientky s malými pevnými prsy je ideální umístění implantátu pod prsní sval. Při tomto umístění implantátu je pooperační průběh o něco bolestivější a rekonvalescence delší, avšak implantát není téměř hmatný, prsa jdou lépe vyšetřovat, implantát téměř neklesá, protože je držen svalstvem hrudníku. Přechod kůže hrudníku na prsa je zcela plynulý - horní okraj implantátů se nerýsuje. Procento ztvrdnutí kapsy kolem implantátů je téměř nulové. Implantát umístěný pod svalem nevypne mírně pokleslá prsa a může se v některých případech pohybovat při cvičení a posilování. Implantáty takto uložené nelze umístit na hrudníku úplně k sobě, vždy je mezi prsy malá mezera.

Kromě těchto dvou základních variant lze také zvolit kompromis a umístit implantáty částečně pod sval a částečně nad sval anebo pod tenkou vazivovou vrstvu ležící na povrchu prsního svalu. Ta se nazývá svalová povázka - fascie.

Tyto dvě novější varianty spojují některé výhody obou základních metod a jsou stále více populární.

Jizvy

Možnosti kožních řezů, kterými chirurg implantát vloží,jsou následující:

Implantát lze umístit pod prsní žlázu z řezu v podprsní rýze anebo z krátkého půlobloukovitého řezu na dolním okraji prsního dvorce.

Pod sval lze umístit implantát z podprsní rýhy, z řezu na okraji dvorce prsního a z řezu v podpaží. Pokud je prsní dvorec malý, nelze tudy implantáty voperovat. V případě zvětšení prsu z podpažního přístupu a následného vzniku pooperační komplikace, která si vynutí výměnu implantátu, je obtížnější výměna implantátu z podpaží. Někdy je nutno implantát vyměnit z řezu kolem dvorce prsního anebo z podprsní rýhy, čímž vzniká další jizva.

Zvětšení prsou: další metody zvětšení prsou

Zvětšení prsou preparátem na bázi kyseliny hyaluronové/Macrolane atd./

Kyselina hyaluronová se běžně používá ke zvětšení rtů nebo  při vyhlazování vrásek atd.

Preparát se v místní anestezii ambulantně aplikuje injekčně do tkáně prsou. Pacientka po zákroku odchází domů. Nevýhodou této metody je finanční náročnost (cena je často vyšší než za zvětšení prsou implantáty) a dále krátkodobý efekt. Látka se z prsou vstřebává do 1 - 1 ½ roku, kdy je nutné zákrok opakovat.  Poslední nevýhodou je malý efekt. Touto metodou se lze zvětšit prsa o půl, maximálně o necelé jedno číslo. Je známo, že silikonový implantát o velikosti 200 ml zvětší prso přibližně o jedno číslo. Kyselina hyaluronová se aplikuje do prsou většinou v dávce kolem 100 ml. Od této metody se však upouští. Na Body klinice plastické chirurgie tuto metodu metodu nenabízíme.

Zvětšení prsou pomocí vlastního tuku – lipografting

Zvětšení prsou vlastním tukem je jednou z nových a oblíbených metod, které plastická chirurgie dnes nabízí. Nejprve se šetrně za nízkého podtlaku odsaje tenkou kanylou Váš vlastní tuk. Ten se poté zbaví nežádoucích příměsí a následně se čisté tukové buňky jehlou napichují ve velmi malých množstvích prostorově - třídimenzionálně do tkáně prsou. Tuková tkáň obsahuje vysoký počet tzv. kmenových buněk, což je důležité pro hojivé procesy a přežití přenášené tukové tkáně. Nevýhodou je, že malá část tuku v průběhu pvního roku odumírá a vstřebává se. Prsa nelze touto metodou zvětšit neomezeně, mnohdy je nutné podstoupit několik aplikací. Po lipograftingu prsou může být znesnadněno jejich následné vyšetřování. Podrobné informace o této zajímavé metodě naleznete zde.

Injekce vlastního tuku obohaceného kmenovými buňkami

Metoda je podobná předchozí. Pouze se získaný tuk speciálně upravuje, aby došlo k dalšímu  zvýšení koncentrace kmenových (zárodečných) buněk, které tuk v sobě obsahuje. Předpokládá se, že vyšší koncentrace kmenových buněk v přenesené tukové tkáni zajistí její hladší průběh přihojení  a menší vstřebávání a tím dlouhodobější efekt.

Tato metoda není zatím zcela bezpečná.  V současné době probíhají studie, které zkoumají zda přenesené zkoncentrované kmenové buňky mohou způsobit nádorové bujení. Také větší úspěšnost přežití přenesené tukové tkáně nebyla zatím jednoznačně prokázána. Metoda je velmi nákladná.  Nesprávně je někdy nazývána autoaugmentace, tento výraz znamená obecně „zvětšení vlastní tkání". Výplň prsou tukem je tedy také autoaugmentace. Některá pracoviště nabízejí zvětšení prsou kmenovými buňkami, ale provádějí přitom pouze lipografting. Využívají toho, že tuková tkáň tak jako tak obsahuje určité procento kmenových buněk.

Augmentace (zvětšení) prsou současně s modelací

V určitých případech lze v jedné době kombinovat zvětšení prsou implantátymodelací (zvednutím a vytvarováním) prsou. Je to vhodné u mírně pokleslých prsou, kde ke zpevnění nestačí jen implantáty. Tuto kombinovanou metodu lze využít také u pokleslých  prsou, pokud chcete řešit současně i jejich velikost

Spojení těchto dvou operací není vhodné, pokud chcete velké zvětšení /velký implantát/ anebo pokud jsou prsa hodně povolená. Zda jde tyto dvě operace provést v jednom zákroku, Vám poradíme při konzultaci.

Zvětšení prsou: rekonvalecence

Nemusíte mít obavy z bolesti, po operaci Vám budou podávány léky proti bolesti. Prsa budou drénována  drény, které budou odvádět krev. Ty se vytahují obvykle v den propuštění z kliniky.

Při propuštění Vám bude vydán tzv.implantát card (pas), obsahující přesné údaje o použitých implantátech. Tento doklad pečlivě uschovejte, je potřeba v budoucnu při případné výměně implantátů. Dále dostanete Certifikát (proklik na certifikat na Medimplantu) společnosti Mentor o doživotní záruce na použité implantáty.

Pobyt na klinice je většinou dvoudenní, domů odcházíte třetí den ráno. V den propuštění je třeba si zajistit odvoz a doprovod. Pro klientky z Brna můžeme objednat službu taxi. Parkovat je možno v podzemních garážích kliniky. V případě zájmu lze další dny strávit v našem Body penzionu, toto je vhodné hlavně pro klientky cestující po operaci na větší vzdálenost nebo do zahraničí anebo pro rodinné příslušníky po dobu hospitalizace jejich partnerky u nás.

Prvních několik týdnů po zvětšení prsou implantáty je nutno ve dne i v noci nosit elastickou zdravotní podprsenku. Při umístění implantátu z podpaží je vhodný i speciální pás nad prsa. Někdy je nutná kombinace obojího. Toto pooperační prádlo pro Vás bude připraveno na recepci.

Operační rány můžete poprvé osprchovat za 3 dny po vytažení drénů. Poté doporučujeme 2-3 týdny rány sprchovat dezinfekčním šamponem, osušit čistým ručníkem a vždy potřít dezinfekcí. Po zaschnutí dezinfekce na rány nalepíte tenký proužek papírové prodyšné náplasti. Vše obdržíte na naší recepci při propuštění. V prvním pooperačním týdnu je nutný klid na lůžku. Na prvních několik dnů byste měla mít zajištěnou osobu, která by se o Vás starala, ev. pomohla s péčí o děti. Rány jsou obvykle sešity vnitřním vstřebatelným stehem, který se po několika měsících samovolně rozpustí. Minimálně jeden až dva týdny od operace se nesmí řídit motorové vozidlo.

U implantátů umístěných nad sval je nutno dlouhodobě nosit podprsenku.

Několik týdnů po operaci jsou prsa oteklá a tuhá. Musíte počítat s tím, že po několika týdnech otok opadá a velikost prsou se nepatrně zmenšuje a prsa pozvolna měknou. Od druhého týdne po operaci lze začít s lehkými běžnými denními aktivitami, chodit na procházky, avšak neprovádět žádnou těžkou práci typu úklidu apod. Těžší práci, nošení těžších předmětů a zavazadel, cvičení příp. dovolená se sportovním zaměřením u moře, na lyžích apod. se nedoporučuje v období jednoho až dvou měsíců po operaci. První měsíc po operaci je nutno provádět partnerský styk s maximální opatrností.

Po dvou měsících lze již posilovat, cvičit, sportovat apod. Tato doba je však individuální. Po měsíci od operace se již můžete opalovat, docházet na solárium, avšak minimálně půl roku nesmíte vystavit jizvy slunečnímu záření anebo záření v soláriu, je nutné je chránit přelepením náplastí  nebo natřením krémem s vysokým UV faktorem. Čerstvé jizvy natahují pigment a dlouho potom zůstávají tmavé. Jizvy po operaci pozvolna blednou a ztrácí se přibližně půl roku až rok, avšak úplně nevymizí nikdy. Na naší recepci si případně můžete zakoupit různé prostředky na ošetřování ran a později i jizev. Zlepšení vzhledu jizev lze za 2-3 měsíce  podpořit ošetřením laserem.

První kontrola bude dle domluvy s Vaším operatérem přibližně za dva týdny po operaci. Další kontrola bývá za 2 měsíce po první kontrole, dále po 1 roce od operace. V případě, že je po roce vše v pořádku, obdržíte od nás doporučený harmonogram dlouhodobých kontrol implantátů a prsou. V rámci tohoto harmonogramu jsou celoživotně kontroly na naší klinice zdarma. Doporučujeme pravidelně (celoživotně) jedenkrát ročně opakovat specializované vyšetření prsou ultrazvukem (SONO) na odborném pracovišti.

Zvětšení prsou: možná rizika

Jako všechny operace, tak i tato operace s sebou přináší rizika, se kterými je nutné počítat. Jde o obecná rizika operace v celkové anestézii (krvácení - hematom, infekce, plicní embolie, špatné hojení, rozestup operační rány, tvorba keloidních  jizev atd.). a dále rizika specifická pro daný zákrok.

Možná rizika související s použitím silikonového prsního implantátu:

Vytvoření kapsuly a její kontraktura (stažení, ztvrdnutí)

Pooperační vytvoření kapsy (kapsuly) z vazivové tkáně kolem prsní protézy je normální fyziologickou odezvou na implantaci cizího předmětu. Vytvoření této kapsy se objevuje u všech pacientů na rozdílné úrovni. Kapsy se vyskytují od tenkých/stupeň I-II/ až po silně ztluštělé, těsně obepínající implantát /stupeň III – IV/. Ke kontraktuře (stažení a zatvrdnutí) kapsy může dojít. Pravděpodobnost tohoto jevu se udává kolem 2-5%, problém nastává většinou v průběhu prvního roku po operaci. Kapsula se projevuje nepříjemnými pocity bolesti, tuhosti prsu, prs může mít jiný tvar než na druhé straně. Tato komplikace si může vyžádat další chirurgický zákrok, ve kterém musí být kapsa - lůžko kolem implantátu - chirurgicky uvolněna a prostor zvětšen. Jsou popsány případy kontrakce kapsy kolem implantátu i opakovaně a případy, kdy se tuhost prsu může vracet a vynutí si výměnu anebo odstranění implantátu.

Protržení implantátu

Současné prsní implantáty mohou, ale nemusí vydržet celou dobu života. Jejich průměrná životnost udávaná výrobci se pohybuje kolem 20-ti let a více. Implantát se pozvolna opotřebovává a jeho povrch se obrušuje a slábne. Pak může po letech puknout. Kohezivní gel ze současných implantátů neuniká, ale prs může měnit pozvolna tvar a může pobolívat. Pokud se implantát protrhl, nebo je poškozen, je vhodná jeho výměna. Protržení implantátu v průběhu života velmi často souvisí s úrazem či nepřiměřeným tlakem na prs. Z tohoto důvodu jsou nutné pravidelné kontroly zvětšených prsou po celý život.

Vyhřeznutí implantátu

Z důvodu přílišného napětí kůže v oblasti operační rány i jinde může dojít k jejímu pozvolnému ztenčování, odumření až prasknutí a vyhřeznutí implantátu. Toto riziko roste v případě, že byl implantát umístěn do poškozených oblastí, např. pod zjizvenou kůži, kůži popálenou, či do oblasti, která byla ozářena radioterapií. Nejčastější příčinou je příliš velký implantát, pooperační krvácení anebo infekce. V případě vyhřeznutí musí být implantát dočasně vyjmut.

Tekutina kolem implantátu - serom

Tvorba tekutiny v okolí implantátu projevující se zvětšením prsu a bolestivostí může nastat v pooperačním období i později. Nejčastěji jde o následek nedodržení pooperačního klidového režimu, úrazu, velmi intenzivního cvičení. Někdy je příčinou seromu infekce na jiném místě v těle/dutina ústní, ledviny, chřipka, angína, gynekologické infekce atd./, která se rozšíří krevní cestou do prsou. Menší množství tekutiny se samo vstřebá, větší množství je potřeba vypustit.

Vytvoření hematomu - krevní sraženiny kolem implantátu

Jde o nahromadění krve v okolí implantátu po operaci. Nejčastější příčinou je nedodržení klidu po operaci anebo porucha srážlivosti krve. Menší množství krve se samo vstřebe, větší je potřeba vypustit.

Infekce je řídkou komplikací po augmentaci. Po operaci užíváte preventivně antibiotika. Jsou popsány případy, kdy přesto infekce způsobí problémy, které si mohou v extrémním případě vynutit přechodné odstranění implantátu. Někdy v okolí implantátu může proběhnout infekce v souvislostí s infekcí jiné části těla nebo jiného orgánu i měsíce nebo léta po operaci. Projeví se bolestivostí, zarudnutím prsu, jeho otokem a zvětšením. U někoho může jít ve velmi výjimečných případech o opakovaný děj.

Vzhledem k tomu, že operace prsou jsou prováděny s upaženými pažemi, dochází někdy po operaci k bolestem vystřelujícím do předloktí a rukou. Souvisí to s natažením nervů procházejících z podpaží do horních končetin. Tyto potíže jsou přechodné a v naprosté většině případů během několika dnů či týdnů zcela vymizí.

Nespokojenost s kosmetickým výsledkem

Nesprávná velikost nebo typ implantátu, nevhodné umístění jizvy apod. mohou zapříčinit nespokojenost pacientky s pooperačním výsledkem. Z tohoto důvodu je před operací nutná velmi podrobná konzultace se svým chirurgem, kdy pacientka přesně vysvětlí své představy a požadavky a chirurg možnosti. Obecně můžeme říct, že velké implantáty způsobují častěji problémy.

Svraštění - zvlnění implantátu

Jsou popisovány viditelná anebo hmatná svraštění či zvlnění povrchu implantátu. Toto se projevuje jako vlnky hmatné i viditelné pod kůží. Častěji k tomuto jevu dochází u velmi štíhlých pacientek s tenkou kůží, slabou podkožní tukovou vrstvou a velmi malou prsní žlázou. Častěji u podžlázového než u podsvalového umístění implantátu, častěji při použití velkých implantátů. V oblasti podprsní rýhy a na straně lze implantát vždy nahmatat.

Asymetrie - nesouměrnost

Téměř každá žena má nepatrnou nesouměrnost v tvaru nebo velikosti prsou, výši bradavek, vyklenutí žeber atd. Většinou  nelze tento rozdíl úplně srovnat, výši bradavek implantát nesrovná vůbec. Implantovaný prs se může po určitém čase stát lehce pokleslým, velmi podobně jako přirozený prs. Rychleji klesá při umístění implantátu pod prsní žlázu anebo s velkými implantáty. Jsou popsány případy, kdy dochází k asymetriím, kdy jedna strana je více pokleslá jako strana druhá. Tato asymetrie může vzniknout i krátce po operaci, opět v důsledku nedodržení pooperačních pokynů i z jiných příčin. V důsledku pohybu prsního svalu těsně po operaci může implantát změnit svoji polohu. Větší riziko posunu hrozí u kapkovitých implantátů.

Změny citlivosti bradavek

Byly popsány komplikace týkající se změny citlivosti bradavek a dvorců či kůže prsou, a to jak ve smyslu zvýšené citlivosti, tak ve smyslu snížené citlivosti. Tyto změny se ve většině případů během několika měsíců až jednoho roku upravují k normálu. V některých případech jsou změny trvalé.

Trombotizace – ucpání cév

V blízkosti implantátu se mohou dočasně vyskytnout trombotizované -ucpané drobné podkožní cévy připomínající podkožně uložené tenké provázky, nejčastěji probíhající v podpaží anebo pod kůží břicha těsně pod prsy. Tyto se v průběhu několika  týdnů  samy ztratí.

Celkové účinky silikonu a silikonových implantátů na organizmus

Údaje, které jsou v současné době k dispozici, jasně dokazují, že silikonové implantáty nezpůsobují rakovinu ani jiné zhoubné choroby.

Souhrnné vědecké, klinické a epidemiologické výzkumy prokazují, že silikonové prsní implantáty nezpůsobují auto-imunitní choroby ani poruchy pojivové tkáně, jako je např. revmatická arthritida, sklerodermie a další.

V současnosti se nevyskytují žádná vědecká data o tzv. „nové nemoci" pocházející od použití silikonových implantátů. Rovněž neexistují reakce jako silikonové alergie či intoxikace.

Současné silikonové implantáty nemají nepříznivý vliv na těhotenství, kojení ani na zdraví kojených dětí, dokonce i v případě, že by praskly.

Nebyly nalezeny žádné specifické protilátky proti silikonu.

Silikon je základním materiálem se širokým použitím v běžném životě. K dispozici není lepší alternativní materiál ke zvětšení prsou. Na všech polích medicíny a chirurgie jsou silikonové implantáty a silikonová lékařská zařízení základními prostředky nejen pro kosmetické účely, ale často pro zachování samotného života (srdeční chlopně, klouby atd.).

Další upozornění

Implantát zastiňuje přibližně 20% tkáně prsní žlázy při mammografii. Z tohoto důvodu je toto vyšetření často nutno kombinovat anebo nahradit ultrazvukovým vyšetřením (sonografie) nebo magnetickou rezonancí. Mammografie může způsobit prasknutí staršího implantátu.

Klientky, které podstoupily zvětšení prsou pomocí implantátu, musí na tuto skutečnost upozornit při diatermii (např. prohřívání jater v rámci lázeňské léčby). Mohlo by dojít k extrémnímu zahřívání implantátu, vnitřním popáleninám a eventuálnímu prasknutí implantátu.

nahoru

Fotogalerie

Augmentace - zvětšení poprsí

předpo
předpo
předpo
předpo
předpo

Zeptejte se odborníků
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.* povinné údaje


Poslední dotazy

02. 04. 2014 |

Režim po augmentaci

Za jak dlouho po augmentaci s modelací je možný pobyt v bazénu a sauně?

Tyto aktivity lze provádět až po úplném zhojení jizev a usazením implantátů, doporučujeme dodržet minimálně 6 týdnů klidový režim bez vykonávání těchto aktivit.

03. 01. 2014 |

Povislá prsa po zhubnutí?

Slyšela jsem,že když po zvětšení prsou zhubnu, tak jsou pak prsa povislá? Je to pravda? Jaké máte zkušenosti?

Velmi záleží na samotném hubnutí – pokud budete hubnout pomalu a budete při tom cvičit, většinou nedojde k žádné viditelné změně tvaru prsou.

24. 11. 2013 |

Zvětšení prsou tukem

Velmi mne zaujal zákrok zvětšení prsou vlastním tukem, ale vážím 48 kilo, tak se chci zeptat, zda bych mohla zákrok podstoupit i při své váze.

Je těžké to posoudit na dálku - nevíme jestli je možné někde na vašem těle tuk odebrat. Záleží také na Vaší výšce a celkové tělesné konstituci. Pokud máte zájem, objednejte se prosím na osobní konzultaci k MUDr. Menšíkovi.

Více dotazů